Elastična podnica Sana UNO

SANA SK elastična podloga izrađena je od kombinacije okvira od furnirske ploče i letvica od lameliranog drva. Elastične letvice uležištene su u negibljivim plastičnim nosačima letvica.
Elastična podloga Sana UNO sastoji se od 16 letvica.

Dimenzije: 190/200/210 x 80 • 190/200/210 x 90 • 190/200/210 x 100 cm
Visina podnice Sana SK: 4 cm

Kategorije: ,